Dane spółki

„POL-AGRO” SPÓŁKA AKCYJNA

MAZOWIECKIE ZAKŁADY
PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

tel. +48 48 664 35 72

e-mail: sekretariat@pol-agro.com.pl
Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr.0000175112
NIP 7971000118
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 1 506 800 złotych