×

Dla akcjonariuszy

Komunikacja oraz ogłoszenia

Komunikacja

Dla akcjonariuszy

POL-AGRO LOGISTIC S.A.

ul. Armii Krajowej 49
05-600 Grójec

  sekretariat@pol-agro.com.pl

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.04.2024

Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.04.2024

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.05.2023

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.05.2023

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.11.2022

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.11.2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie dla Akcjonariuszy

Zawiadomienie dla Akcjonariuszy