×

Historia

Dynamiczny rozwój firmy Pol-Agro Logistic

Firma powstała w czerwcu 1994 roku

Pierwsze lata działalności

Firma powstała w czerwcu 1994 r. pod nazwą Pol-Agro Spółka Akcyjna – Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Założycielami i głównymi udziałowcami Spółki byli bracia Ryszard i Zygmunt Szwech. W 1996 r. w wyniku ciężkiej choroby zmarł Ryszard Szwech. Natomiast Zygmunt Szwech od początku nieprzerwanie aktywnie działa w spółce, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W początkowym okresie podstawowymi kierunkami działalności spółki były: skup owoców, produkcja schładzanych owoców miękkich i koncentratu jabłkowego oraz sprzedaż tych produktów na rynki krajowe i na eksport.

Punkt zwrotny w historii rozwoju firmy

Podpisanie umowy z Auchan Polska Sp. z.o.o

Punktem zwrotnym w historii rozwoju firmy stał się 2001 r. Wówczas do firmy dołączył Bogusław Słotwiński, logistyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym we Francji. Podjęte przez niego działania doprowadziły do podpisania umowy z Auchan Polska Sp. z.o.o. na wynajem powierzchni i obsługę logistyczną uruchamianego przez tę sieć pierwszego magazynu centralnego dla dystrybucji owoców i warzyw świeżych. Wraz z rozwojem sieci Pol-Agro czyniła kolejne kroki inwestycyjne, rozbudowując magazyny dla zaspokojenia potrzeb dodatkowych powierzchni. I tak począwszy od 2300 m2 sukcesywne etapy rozbudowy zrealizowane w latach: 2003,2008, 2010, 2016 i 2019 doprowadziły sumaryczną powierzchnię magazynową do poziomu 15000 m2.

Dwie dekady rozwoju firmy

Główne obszary działalności

Równolegle do rozwijanej dynamicznie działalności logistycznej, firma przez wiele lat zajmowała się również skupem, konfekcjonowaniem oraz sprzedażą hurtową owoców i warzyw zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport. W związku z wprowadzonym embargiem na eksport owoców i warzyw na rynek rosyjski, a także kolejnymi potrzebami powierzchniowymi pod działalność logistyczną, firma podjęła decyzję o wygaszeniu tej działalności pod koniec 2017 r. Od początku swego istnienia spółka prowadziła też hurtownię drobiu i wędlin, oraz sklep ogólnospożywczy, jako poboczną gałąź działalności. Po stopniowym wygaszeniu sprzedaży hurtowej i rozbudowie sklepu skoncentrowano się na handlu detalicznym. Sklep od 2012 r. do chwili obecnej działa w systemie współpracy franczyzowej z siecią Lewiatan. Od początku nieprzerwanie nadzór nad tą gałęzią działalności sprawuje Pani Danuta Czacharowska, będąca jednym z większościowych akcjonariuszy spółki.

Grudzień 2022

Rebranding logo i nazwy firmy

Zwieńczeniem stopniowego przekształcenia profilu działalności spółki w logistykę i magazynowanie był dokonany w grudniu 2022 r. rebranding logo i nazwy firmy na:
POL-AGRO LOGISTIC S.A.